Religionshistorie (REL4000) - Litteratursøk - 1. semester master

Dette 2-timers-kurset gir deg oversikten over de vesentlige hjelpemidlene for å finne relevant forskningslitteratur til arbeidet med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du kunne

  • gjøre emnesøk i Oria
  • søke etter artikler i fagdatabaser
  • gjøre effektive litteratursøk i forhold til tema for masteroppgave

Arbeidsmåter

Forelesning & demonstrasjoner

Målgruppe

Masterstudenter på emnet REL4000

Kursmateriell

Kursopplegget finner du her.

Tid og sted

Ingen kommende kurs

Påmelding

Ingen påmelding.

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 4. aug. 2021 18:17