Russisk språk og litteratur - Litteratursøk - master

Kurset er for masterstudenter i russisk. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving. Det gis en kort orientering om de slaviske samlingene og en omvisning i relevante deler av biblioteket, hvis det er interesse for det. Kurset varer ca 2 timer.  

Hva lærer du?

  • Kunne lokalisere faglitteratur - bøker og artikler - og eventuelt låne litteratur fra andre bibliotek
  • Kjennskap til sentrale fagdatabaser
  • Kjennskap til bibliotekets fagsider
  • Finne relevante tidsskrifter og tidsskriftartikler
  • Kjennskap til nyttige slaviske portaler og fulltekstbaser (bøker og tidsskrifter), som finnes på nettet
  • Hvordan søke på slaviske navn og titler - transkripsjon

Arbeidsmåter

Kort forelesning, demonstrasjoner og eventuelt øvelser. Kort diskusjon med utgangspunkt i valgte emner for masteroppgaver.

Målgruppe

Masterstudenter i russisk språk og litteratur.

Kursholder

 

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 31. juli 2019 13:56