Slaviske språk - litteratursøk

Kurset er for masterstudenter i slaviske språk. På kurset lærer du å søke i enkelte sentrale fagdatabaser og hvordan du kan lage gode søkestrategier etter litteratur. 

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du:

  • Mestre ulike søkestrategier i ORIA (Fokus på bruk av ulike translittereringsmetoder)
  • Kunne finne og bruke relevante fagspesifikke ressurser og databaser

Arbeidsmåter

Forelesning

Målgruppe

Studenter på slaviske språk (ILOS)

Kursholder

Elisa Storchi, fagansvarlig for slaviske og baltiske språk

Publisert 23. sep. 2019 08:38 - Sist endret 23. sep. 2019 09:01