Portugisisk eller spansk (IBER4000) - Litteratursøk - master

Kurset er for masterstudenter i spansk eller portugisisk som skal begynne på skriveprosesen. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving.  

Hva lærer du?

Arbeidsmåter

Kurset er en kombinasjon av forelesning og demonstrasjoner.
Det gis også en kort orientering om de iberoromanske samlingene og en omvisning i relevante deler av biblioteket, hvis det er interesse for det.

Målgruppe 

Kurset er for masterstudenter på IBER 4000.

Anbefalte ressurser

Kursholder 

Fagreferent José María Izquierdo

Tid og sted

Kurs hvert semester

Påmelding

Ingen påmelding

Publisert 4. okt. 2011 11:27 - Sist endret 27. apr. 2022 11:41