Spansk - IKT for spansklærerstudenter. Hvordan bli produsent av elektronisk læringsmateriell? - master

Internett er en uendelig kilde med elektroniske ressurser som gir mange muligheter for bruk både som "konsument" og som "produsent". Noe av disse mulighetene vil bli presentert i samlingen.

Hva lærer du?

Studentene kommer til å få informasjon om relevante elektroniske ressurser og noen ideer for å lage interaktive elektroniske øvelser. Kurset introduserer også metoden "Skattejakt".

Arbeidsmåter

Forelesning med eksempler og verksted.

Målgruppe

PPU-studenter, spansk.

Kursholder

Fagreferent José María Izquierdo

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 31. juli 2019 13:56