Tysk - Litteratursøk - master

Bruk biblioteket aktivt i ditt studie. På kurset får du en innføring i bruken av UBs relevante fagressurser. Du får hjelp til å finne relevant forskningslitteratur til ditt prosjekt.

Hva lærer du?

  • Søk etter tidsskriftartikler i diverse faglige databaser
  • Avansert søk i ORIA
  • Omvisning i relevante deler av biblioteket
  • Orientering om bibliotekets fagsider for germanistikk

Arbeidsmåter

Miniforelesning og individuell referansesøking på PC.

Målgruppe

Masterstudenter på tysk

Kursholder

Fagreferent Henrik Keyser Pedersen
 

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 31. juli 2019 13:56