Tysk - Litteratursøk - master

Bruk biblioteket aktivt i ditt studie. På kurset får du en innføring i bruken av UBs relevante fagressurser. Du får hjelp til å finne relevant forskningslitteratur til ditt prosjekt.

Hva lærer du?

  • Søk etter tidsskriftartikler i diverse faglige databaser
  • Avansert søk i ORIA
  • Omvisning i relevante deler av biblioteket
  • Orientering om bibliotekets fagsider for germanistikk

Arbeidsmåter

Miniforelesning og individuell referansesøking på PC.

Målgruppe

Masterstudenter på tysk

Kursholder

Fagreferent Henrik Keyser Pedersen

Tid og sted

Kurs hvert semester

Påmelding

Ingen påmelding.

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 27. apr. 2022 11:41