Kurs ved Juridisk bibliotek

Oversikt over kurs for studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap. De fleste kursene er integrert i et emne. Tid og sted finner du på semestersiden til det aktuelle emnet. 

Vårsemesteret 2021 vil undervisningen for masteroppgaveskrivende foregå digitalt. Innholdet på denne nettsiden vil gi en innføring i hvordan gå frem for å finne rettskilder og litteratur til oppgaven, og hvordan du bruker Word og masteroppgavemalen. Det gis også en innføring og oversikt over hvordan du kan jobbe for at kildene brukes på en etisk og akademisk god måte, og hvordan du lager henvisninger/fotnoter og kildeliste.