Kurs ved Juridisk bibliotek

Oversikt over kurs for studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap. De fleste kursene er integrert i et emne. Tid og sted finner du på semestersiden til det aktuelle emnet. 

Høstsemesteret 2021 vil undervisningen for masteroppgaveskrivende foregå digitalt. Innholdet finnes i Canvas for emnet. Innholdet på denne nettsiden gir en innføring i noen av elementene du finner i Canvas: hvordan du bruker Word og masteroppgavemalen, hvordan du finner kilder og litteratur til en masteroppgave på jus, og hvordan du bruker kildene i oppgaven.