Rettsvitenskap - Kurs i Lovdata Pro som eksamens- og studieverktøy

Høsten 2019 vil alle emner ha innført Lovdata Pro som hjelpemiddel. Denne nettsiden gir en oversikt over hvilke grunnleggende funksjoner i Lovdata Pro, og Inspera (som er programvaren du skriver eksamenen i) du bør kunne i studier og til eksamen. 

Kursene holdes av Juriteket og biblioteket. Påmelding til kurs i Lovdata Pro for JUS1111 foregår via studentweb, mens andre kan melde seg på via kurssiden. Du kan i åpningstiden komme og spørre Juriteket, biblioteket og info-senteret om Lovdata-spørsmål. Du kan også sende e-post.

Hva lærer du på kurs?

 • Logge inn i Lovdata Pro med weblogin. (Skriv inn lovdata.no i adressefeltet, klikk på Logg inn, weblogin finner du nederst til høyre på siden.)
 • Søke etter rettskilder du trenger i studiet. Du finner en kort video om å finne rettskilder her (fra Juriteket), eller her (fra Lovdata).
 • Lage egne utvalg (samle rettskilder i utvalg) - kort innføring i hvordan lage utvalg finner du skriftlig her og som video her (fra Juriteket), eller her (fra Lovdata).
 • Dele utvalg
 • Åpne delte utvalg og gjøre disse til egne utvalg
  • Hente inn faglærerutvalg på emner som har dette. Disse må du HUSKE å gjøre til dine egne får å få tilgang til dem på eksamen. Du finner faglærerutvalgene på emnets semestersider.
 • Søke i utvalg.
 • Henvisninger/merknader og markeringer: Når du jobber med rettskilder i Lovdata Pro gjør du innarbeidelser som hjelper deg i studiene og til eksamen. Innarbeidelser er uthevinger, understrekninger og henvisninger til andre rettskilder. For en kort forklaring på hva dette er, se her. Du finner enkle videoveiledninger til hvordan du kan lage disse innarbeidelsene her (Juriteket) og her (Lovdata). Og her finner du en kort skriftlig beskrivelse, under beskrivelsen av å lage utvalg.
 • Bruke Lovdata Pro på eksamen. På eksamen får du ikke tilgang til alt i Lovdata Pro, men et utvalg. Hva du får tilgang til finner du ut ved å være innlogget i Lovdata Pro og gå inn i eksamensmodus (fra førstesiden i Lovdata Pro). Ved å være i eksamensmodus kan du sjekke hvordan Lovdata Pro vil se ut og virke på eksamen.
 • Opprette og jobbe med grupper: Dette kan være nyttig for å samarbeide med andre i studiesituasjonen. Du kan dele med grupper, for eksempel utvalg og merknader (merknader du ikke får tilgang til på eksamen).
 • Merknader til deg selv/noter (ikke tilgang til på eksamen): Dette er et studieverktøy som kan brukes når du aktivt jobber med kildene. For eksempel kan du skrive inn kommentarer til tolkning av en lovparagraf, del av lovparagraf, et ord eller liknende. Du kan skrive tekst i begge merknadsfunksjonene, og når det er tekst som ikke er tillatt på eksamen, blir det ikke synlig på eksamen.

Hva er viktig til eksamen?

 • Innlogging: husk å ha klart brukernavn og passord. 
 • Lovdata Pro: Gjør delte utvalg/faglærerutvalg til dine egne før du møter til eksamen.
 • Bruke Inspera på eksamen: På nettsidene for Digital eksamen for studenter ved JUS finner du informasjon om hvordan gjennomføringen av eksamen i Inspera vil foregå. Se fakultetets demo. (Se menyen under juridisk fakultet og velg "Jus - praktikum og teori").
 • Hvordan kommer du deg til eksamenslokalet i Silurveien. Sjekk ut nettsiden for dette fra UiO.
  • Fakultetet arrangerer åpen dag i Silurveien hvor du kan prøve hvordan det er å ha digital eksamen. Tidspunkt vil komme.
 • Unngå å jukse til eksamen. På nettsiden om fusk fra Universitetet finner du en oversikt over hva som regnes for fusk. Vi får mange spørsmål om titler på mapper, utvalg og dokumenter i utvalg. Du kan lage titler innen 30 tegn som beskriver innholder i mappen/utvalget/dokumentet. Dette kan være populærnavn, vilkår, momenter etc. - Hvis du lurer på det som står i Lovdata om at det ikke et tillatt med "Beskrivelse av utvalg", så viser dette bare til funksjonen "Legg til beskrivelse for utvalget" under "Endre" når du står i et utvalg. Dette er en egen funksjon du ikke trenger å tenke på hvis du ikke tenker å bruke den som for eksempel studieverktøy.

Kursmateriale

Oppgave du kan prøve deg på.

Powerpoint presentasjon.

Fakultetet side med informasjon om det du trenger å vite om Lovdata Pro fra denne nettsiden.

Juriteket har en nettside som forklarer kursinnholdet for Lovdata Pro.

Lovdatas hjelpetekster.

Lovdatas videoer.

Publisert 3. apr. 2018 15:43 - Sist endret 8. okt. 2019 16:18