Rettsvitenskap (JUR5030/5060) - Allment emnesøk for masteroppgaveskrivende

Jus-studenter som skal skrive masteroppgave gis en innføring i hvordan gå frem for å finne rettskilder og litteratur til oppgaven. Det gis også en oversikt over hvordan kildene brukes på en etisk måte, ved henvisninger/fotnoter og kildeliste.

Hva bør du delta på av kursene biblioteket tilbyr?

Den grunnleggende undervisningen består av en forelesning og et kurs hvor generelle databaser og nettsider blir gjennomgått. Denne undervisningen bør alle som skal skrive masteroppgave på rettsstudiet delta på. Har du ikke anledning til å delta finner du materialet som gjennomgås i undervisningen på denne siden.

Det tilbys påbygningskurs for de som skriver oppgaver med hovedvekt på EU/EØS-rett eller menneskerettigheter. Studenter som diskuterer lite av disse emnene i sine oppgaver vil ikke ha utbytte av påbygningskursene. 

Du melder deg på bare ett av hvert kurs (påmelding i studentweb, kontakt info-senteret for hjelp):

Lenke til emnesidene (JUR5030)

Utenom kurs gir biblioteket masteroppgaveskrivende studenter

Hjelp til kildesøk og fotnoter/litteraturliste

  • Ved oppmøte i biblioteket
  • Per e-post
  • «Henvisningssjekken» – tilbud før innlevering

Hva lærer du på forelesningen og kurset?

Du lærer å tenke systematisk i forhold til søking i juridiske databaser, hvordan du finner de relevante databasene og søker i dem, og hvordan du henviser og lager kildeliste.

Arbeidsmåter

Undervisningen består av en forelesning på 2 timer og et kurs foran pc på 3 timer. Kursene vil være en blanding av små forelesninger og søking på egen problemstilling.

Støtteressurser

Her finner du lenker til materiale som brukes i undervisningen, og nettsider som hjelper deg i søking etter kilder og valg og bruk av kilder til oppgaven:

Hvordan komme i gang med å finne kilder til oppgaven? Denne bloggposten gir en oversikt.

Disposisjon til forelesningen (pdf - vår 2020) Forelesningen gir svar på det studentene mest lurer på i forhold til å lage kildeliste, fotnoter, søk etter kilder og hvilke kilder som bør trekkes inn som kildemateriale i oppgaven.

Rettskildeguiden gir en oversikt over de mest brukte basene innen norsk rettsvitenskap. I noen tilfeller finner du også veiledninger i hvordan du bruker basene.

Søke etter kilder til en rettslig problemstilling. Dokumentet inneholder stort sett det som gjennomgås om søk på forelesningen, og på kursene i emnesøk. Kursene vil gå nærmere inn på søk i enkelte av databasene.

Nettstedet Søk og skriv hvor du kan få en oversikt over hvordan søke, skrive og bruke kilder i oppgaver. Nettsidens målgruppe er studenter i alle fag, slik at den ikke er spesielt tilpasset jusstudenter.

Henvisninger og litteraturliste Dette er nettsiden hvor du finner ut hvordan du lager fotnoter i oppgaven, og hvordan du skal sette opp kildene dine i kildelisten. I forelesningen gis det en innføring i prinsippene bak oppsett av en fotnote og kildeliste.

Fotnoten skal vise akkurat hvor du fant en kilde, og angi sidetall hvis dette finnes. Hvis dokumenter ikke inneholder sidetall eller annen inndeling du kan henvise til, sløyfes dette. Fotnoten er en peker til litteraturlisten, slik at det som står først i en fotnote også settes først når du legger kilden inn i litteraturlisten.

Litteraturlisten ordnes etter alfabetisk eller kronologisk sortering, og deles inn etter typer kilder. En masteroppgave trenger ikke ha fininndelt kildeliste, det holder med hovedkategorier.

Bruk av kilder i oppgaveskriving - bloggpost Dette er en bloggpost med svar på mange spørsmål som biblioteket får i forhold til fotnoter, sitat osv.

Målgruppe

Masteroppgaveskrivende på jus-studiet.

Kursholder

Lars A. Flaten
Hilde Westbye
Rebecca J. Five Bergstrøm
Marte B. Deichman-Sørensen

Ved spørsmål om kursene, ta kontakt med Hilde Westbye (hilde.westbye@ub.uio.no)

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 7. jan. 2020 19:24