Rettsvitenskap (JUR5030/5060) - Menneskerettighetskilder, påbygging emnesøk for masteroppgaveskrivende

For dere som skriver masteroppgave hvor hovedtemaet er menneskerettigheter, tilbyr biblioteket kurs i juridiske baser relevante for slike oppgaver. Kurset bygger på allment emnesøk-kurset.

Hva lærer du?

Etter kurset skal du kunne finne databasene som er sentrale for din oppgave, og utføre systematiske søk i disse.

Disposisjon for kurset:

  • Menneskerettighetskilder. EMK, EMD, FNs menneskerettskomitéer, forarbeider til menneskerettighetskonvensjoner
  • Hvilke databaser er sentrale for å finne kilder innen menneskerettigheter?
  • Litteratursøk innen menneskerettigheter
  • Hvordan henvise til menneskerettighetskilder i oppgaven?

Arbeidsmåter

Kurs foran pc på 2 timer. Halvparten benyttes til kurs/miniforelesning, deretter gis det mulighet for å søking etter kilder til egen problemstilling under veiledning.

Målgruppe

Masteroppgaveskrivende på jus-studiet med oppgave som har hovetema innen menneskerettigheter. Kurset bygger direkte på det allmenne emnesøk-kurset og deltakelse forutsetter at du allerede har deltatt på det allmenne kurset.

Annen informasjon

For tidspunkt for kurset, se emnesidene til JUR5030, kurset holdes i Kursrom K39 Domus Bibliotheca

Påmelding via studentweb. Kontakt info-senteret for hjelp

Kursholder

Ved spørsmål om kursene, ta kontakt med Hilde Westbye (hilde.westbye@ub.uio.no)

 

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 30. jan. 2018 09:28