Rettsvitenskap (JUS2211) - Nettkurs i kilder for semesteroppgaven

I nettkurset handler det om kildesøk og kildehenvisninger i semesteroppgaven for JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett. 

Introduksjon til nettkurset

Hva lærer du?

Nettkurset skal gjøre deg i stand til å finne relevante kilder til semesteroppgaven, og til å lage kildehenvisninger med fotnoter og referanseliste. Kurset berører flere av ferdighets- og kunnskapskravene i JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett.

Nettkursets består av to hoveddeler; én del om kildesøk og én del om kildehenvisninger. Begge delene kan være til hjelp i forkant eller underveis i skrivearbeidet hvor du leter etter kilder til semesteroppgaven, eller du behøver hjelp til kildehenvisninger. 

 

Kildesøk - semesteroppgaven i JUS2211

Publisert 13. juni 2018 11:25 - Sist endret 1. juli 2019 09:26