Nettkurs: Kildesøk til semesteroppgaven i JUS2211

I denne delen lærer du om kildesøk til semesteroppgaven for JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett.

Hvordan finne kilder

Se hvordan du søker etter kilder til semesteroppgaven i JUS2211.

► Hopp til Juridisk litteratur   ►Hopp til Lov   ►Hopp til Forarbeider   ►Hopp til Rettspraksis   ►Hopp til Ytterligere lov   ►Hopp til Grunnloven   ►Hopp til EØS-rett

Kildesøk til semesteroppgaven

Du må anvende relevante kilder for å svare på oppgaveteksten til semesteroppgaven. For å kunne anvende relevante kilder må du ha ferdigheter til å finne dem. Det er forventet at du finner kilder som belyser problemstillingene i oppgaven.

Tips: Ressurser innen kildesøk

Se Norske rettskilder (Rettskildeguiden) for oversikt over hvor du kan søke for å finne

 • norske lover
 • forskrifter
 • forarbeider
 • rettspraksis
 • praksis fra forvaltningen 

Se vår søkeveiledning for norske rettskilder på Juridisk biblioteks blogg for en nærmere veiledning i hvordan du på nettet finner 

 • lover
 • forarbeider
 • rettspraksis 

Se vår søkeveiledning for EU/EØS-rettskilder på Juridisk biblioteks blogg for en nærmere veiledning i hvordan du finner

 • traktater innenfor EU/EØS
 • direktiver og forordninger
 • rettspraksis fra EU-domstolen
 • praksis fra EFTA-domstolen
 • nasjonal lovgivning relatert til EØS-retten

Se vår søkestrategi i fire trinn for en innføring i hvordan du søker etter litteratur til en juridisk problemstilling.

Skrivetips

Juridisk bibliotek anbefaler at du i begynnelsen av skrivearbeidet aktivt søker etter rettskilder som er relevante for oppgavens tema. Et naturlig sted å starte som jusstudent vil være å finne frem til hvor i hovedlitteraturen oppgavens tema er behandlet for deretter å søke deg frem til andre kilder

Vi foreslår at du noterer deg hvilke rettskilder du finner frem til, og som du vurderer kan være relevante for oppgavens tema, for deretter å vende tilbake til kildene i selve skrivearbeidet. Etterhvert som du arbeider med kildene vil du få inspirasjon til andre mulige søk. Med en slik fremgangsmåte vil du effektivt kunne forankre det du skriver i kildene

I 2. utgaven til boken Masteroppgaven i Juss: Kort forklart av Bård Sverre Tuseth og Nikolai K. Winge fra 2018 på Universitetsforlaget er det også nyttige tips til semesteroppgaver. Det heter her følgende på side 172: 

«Oppgaveteksten vil ofte være utformet slik at den nettopp ikke skal kunne besvares bare ved å lese bestemte deler av pensum. Derfor krever slike hjemmeoppgaver like stor grad av forberedelsene som skoleeksamener. Det det vil si forberedelse som består i å studere godt i forveien, arbeide grundig med både rettskildene og pensum.»

Kildehenvisninger - semesteroppgaven i JUS2211

Publisert 27. juni 2019 13:14 - Sist endret 1. juli 2019 09:23