Nettkurs: Kildehenvisninger i semesteroppgaven for JUS2211

Denne delen av nettkurset hjelper deg med å mestre kildehenvisninger i semesteroppgaven for JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett.

Hvordan lage fotnoter og referanseliste

Se hvordan du lager fotnoter og referanseliste i semesteroppgavemalen med utgangspunkt i Juridisk biblioteks anbefalinger for kildehenvisninger. Teksting er tilgjengelig i avspillingsmenyen.

► Hopp til Fotnoter   ► Hopp til Referanseliste

Kildehenvisninger i semesteroppgaven

I semesteroppgaven for JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett skal du ha kildehenvisninger med fotnoter og referanseliste. Det stiller rettslige, etiske og tekniske krav til deg.

Kildehenvisninger skal være: 

  • Entydige
  • Redelige 
  • Konsekvente 

Anbefalinger for kildehenvisninger

I semesteroppgavemalen er det lagt til grunn at semesteroppgaven i JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett i utgangspunktet skal følge Juridisk biblioteks anbefalinger for henvisninger i juridiske arbeider. Anbefalingene er basert på henvisningsstilen Chicago.

For å få et raskt overblikk foreslår vi at du kikker på anbefalingene for henvisninger til litteratur, se særlig for bøker og artikler, norske rettskilder, se særlig forarbeider og annen offentlig praksis, og internasjonale rettskilder

Skrivetips

Vi foreslår at du vender deg til Juridisk biblioteks anbefalinger aktivt mens du lager kildehenvisninger. Det vil på en effektiv måte gjøre dine kildehenvisninger konsekvente.

Vi anbefaler at du fortløpende lager kildehenvisninger med fotnoter i semesteroppgaven. Parallelt anbefaler vi at du noterer deg hvilke kilder du anvender i en foreløpig referanseliste, enten manuelt eller ved å samle kildene i Words kildebehandler.

Minitest - test semesteroppgaven i JUS2211 før innlevering

Publisert 27. juni 2019 13:14 - Sist endret 24. feb. 2020 09:19