Rettsvitenskap (JUS3111) - Kildesøk for obligatorisk oppgavekurs

Kurset skal sette deg i stand til å finne relevante kilder for å svare på en teorioppgave, og å bruke kildene på en god, akademisk måte. Kurset er del av det obligatoriske oppgavekurset i JUS3111 Formuerett I.

Om kurset

Kurset er en obligatorisk del av det obligatoriske oppgavekurset i JUS3111 Formuerett I. I dette oppgavekurset skal du lære å skrive en teorioppgave, og denne skal oppfylle kravene til akademisk skriving. Dette forutsetter at du både kan søke etter kilder på egenhånd og bruke dem på en god, akademisk måte i oppgaven.

Hva lærer du på kurset?

På kurset lærer du hvordan du søker etter rettskilder til en juridisk problemstilling. Du lærer også hvordan du formelt riktig henviser til kildene du bruker.

Etter kurset i kildesøk skal du kunne: 

 • Finne relevante rettskilder til en juridisk problemstilling
  • Vite om akademiske og ikke-akademiske former for jurdisk litteratur 
  • Finne akademisk juridisk litteratur i sentrale norske juridiske databaser (Oria, Idunn.no, Gyldendal Rettsdata og Lovdata Pro) 
  • Finne lover, forarbeider og rettspraksis i Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata
 • Henvise til kildene du bruker på en god, akdemisk måte
  • Vite forskjellen på lovlig bruk av andres arbeid og plagiering
  • Vite om eksistensen av ulike henvisningsstiler/anbefalinger
  • Lage kildehenvisninger og kildeliste etter anbefalingen til Juridisk bibliotek

Arbeidsmåter

Kurset finner sted i kursrom K39 i Domus Bibliotheca og går over to timer. Alle kursdeltagere får tilgang på PC. Kurset er en blanding av forelesning og løsning av øvelsesoppgaver.

Se timeplanen for ditt semester for å finne ut når din gruppe har kurs.

Hjelp og veiledning

Juridisk bibliotek har en fagside for jus hvor du finner en oversikt over de mest brukte databasene i norsk rett. 

På fagsiden finner du også vår litteratursøkeguide med tips til hvordan du søker etter litteratur til en rettslig problemstilling. Kursholderne vil henvise til denne i undervisningen.

Du finner også vår rettskildeguide og vår juridiske nettviser, som kan hjelpe deg med å finne rettskildene du trenger. 

Målgruppe

Studenter som deltar på det obligatoriske oppgavekurset i JUS3111 Formuerett I.

Kursholdere

Marte Birkeland Deichman-Sørensen

Lars André Flaten

Idun Gundersen

Fredrik Løken

Sigrid Elisabeth Østbye

Kontaktperson: Hilde Westbye

Publisert 1. nov. 2011 09:51 - Sist endret 19. sep. 2019 10:03