Rettsvitenskap - JUS2111- folkerettskilder og menneskerettskilder

Kursene består av et obligatorisk søkekurs i folkerettskilder og et søkekurs i menneskerettskilder. Kursene gir en innføring i søk etter sentrale kilder som: traktater, forarbeider til traktatene, dommer fra ICJ, Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen, resolusjoner fra FNs generalforsamling og sikkerhetsråd, samt dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer.

Hva lærer du?

Folkerettskurset

Folkerettskurset er en del av den obligatoriske undevisningen for JUS 2111. Mer informasjon finner du på  nettsiden for obligatorisk undervisning.

Du lærer å

  • Finne traktater registrert hos FN, Europarådet, samt informasjon om traktater hvor Norge er part.
  • Finne praksis fra internasjonal organisasjoner
  • Finne avgjørelser og uttalelser fra ICJ
  • Finne litteratur

Menneskerettskurset

Lærer du å

  • Finne menneskerettighetstraktater og deres forarbeider
  • Finne dommer fra Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen
  • Finne dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer

Arbeidsmåter

Korte forelesninger kombinert med individuell oppgaveløsning.

Målgruppe

Studenter på master i rettsvitenskap, JUS2111.

Undervisningmateriale

PIL Research Guide

Bloggposter:

Søkeveiledning: Folkerettskilder
Søk etter menneskerettighetskilder: Hvordan finne de viktigste menneskerettighetskildene?
 

Utdelingsmateriale med øvingsoppgaver

Kursholdere

Folkerett Menneskerettigheter
Hilde Westbye Hilde Westbye
Halvor Kongshavn Hans Gunnar Slokvik Lian
Rebecca J. Five Bergstrøm Lars André Flaten
  Rebecca J. Five Bergstrøm

 

Kontaktperson: hilde.westbye@ub.uio.no

 

Publisert 4. nov. 2011 10:02 - Sist endret 29. juni 2018 09:22