Rettsvitenskap - JUS2111- folkerettskilder og menneskerettskilder

Kurset er obligatorisk, består av to dobbelttimer og gir en innføring i sentrale internasjonale kilder, og hvordan du søker etter disse. Første dobbelttimen tar for seg traktater og andre dobbelttimen omhandler internasjonal praksis.

Hva lærer du?

Traktater

Folkerettskurset er en del av den obligatoriske undevisningen for JUS2111. Mer informasjon finner du på  nettsiden for obligatorisk undervisning.

Du lærer:

 • Hva er en traktat
  • Hvem er part, hvem er bundet.
  • Opprettelse og endringer av traktater
 • Finne autentiske tekster fra autoritative kilder, samt informasjon om traktater hvor Norge er part.
 • Finne forarbeider til traktater og lære om forarbeidenes rettskildemessige betydning ved traktatolkning.
 • Gjennomføring av traktater i norsk rett.
 • Traktater i eksamenssituasjonen, særlig om Lovdata og innarbeidelser.

Internasjonal praksis

Du lærer

 • Finne praksis fra internasjonale organisasjoner
 • Finne avgjørelser og uttalelser fra ICJ
 • Finne dommer fra Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen
 • Finne dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer

Her er en quiz hvor du kan teste dine kunnskaper i kildesøk/kildebruk i menneskerettigheter.

Arbeidsmåter

Korte forelesninger kombinert med individuell oppgaveløsning.

Målgruppe

Studenter på master i rettsvitenskap, JUS2111.

Undervisningsmateriale

Guide til internasjonale rettskilder

Bloggposter:

Søkeveiledning: Folkerettskilder
Søk etter menneskerettighetskilder: Hvordan finne de viktigste menneskerettighetskildene?
 

Utdelingsmateriale med øvingsoppgaver

Kursholdere

Rebecca J. Five Bergstrøm
Lars André Flaten
Marte Birkeland Deichman-Sørensen

Kontaktperson: hilde.westbye@ub.uio.no

 

 

Publisert 4. nov. 2011 10:02 - Sist endret 25. mars 2020 09:30