JUS2111 - Nettkurs i internasjonale rettskilder (kildesøk)

I dette nettkurset lærer du hvordan du finner internasjonale rettskilder i Lovdata Pro og andre relevante baser. Du må gjennomføre kurset og få det godkjent for å kunne gå opp til eksamen i JUS2111. 

Hva lærer du?

I dette nettkurset lærer du å finne internasjonale rettskilder, nærmere bestemt traktater, rettspraksis fra internasjonale domstoler og uttalelser fra FNs menneskerettskomiteer (statsrapporter, generelle kommentarer og individklager). 

Kurset tar utgangspunkt i læringskravene til fagene Folkerett og Internasjonale menneskerettigheter i enkeltemnet JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter.

Hvem er kurset for?

Kurset er obligatorisk for alle studenter som tar JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter

Fagansvarlig Stian Øby Johansen foklarer hvorfor du må lære å finne internasjonale rettskilder.
 VIDEO: Fagansvarlig Stian Øby Johansen forklarer hvorfor alle må lære å finne internasjonale rettskilder. 

Du må gjennomføre søkekurset og få det godkjent for å kunne gå opp til eksamen i JUS2111.

Selv om nettkurset er laget for jusstudenter, krever det ingen forkunnskaper og kan også gjennomføres av andre interesserte.

Gjennomføring 

Nettkurset består av tre moduler og en avsluttende prøve. Det tar omtrent ca. 4 timer å gjennomføre de tre modulene. Du kan bruke opp til en time på den avsluttende prøven. 

Modul 1: Traktater (ca. 2 timer)

I første modul lærer du om traktater som rettskilde i folkeretten. Du lærer hvordan du finner informasjon om en traktat, informasjon om partenes rettslige forhold til traktaten og traktatens autentiske tekster. 

Baser som blir gjennomgått er Norges Traktater (Lovdata Pro), FNs traktatbase og Europarådets traktatbase. 

Modul 2: Rettspraksis fra internasjonale domstoler (ca. 1 time)

I andre modul lærer du om rettspraksis som rettskilde i folkeretten. Du lærer hvordan du finner rettsavgjørelser fra to utvalgte internasjonale domstoler: Den internasjonale domstol (ICJ) og Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). 

Modul 3: Uttalelser fra FNs menneskerettskomiteer (ca. 1 time)

I tredje modul lærer du om uttalelser fra FNs menneskerettskomiteer som rettskilde i folkeretten og norsk rett. Du lærer hvordan hvordan du statusrapporter, generelle kommentarer og individklager på nettsiden til FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR) og i Lovdata Pro. 

Avsluttende prøve

For å nettkurset godkjent må du bestå en avsluttende prøve. Den avsluttende prøven er en multiple choice quiz som tester deg i kunnskapene og ferdighetene du lærer i de tre modulene.

Prøven består av tolv spørsmål, fire spørsmål fra hver av de tre modulene. Du må ha minst ni riktige svar for å få godkjent prøven.

Det settes opp bestemte dager hvor du kan ta prøven i Canvas. Meld deg på den datoen som passer best for deg. (Lenke kommer)

Du kan prøve flere ganger.

Om kurset

Nettkurset i internasjonale rettskilder utviklet av Juridisk bibliotek på oppdrag fra Juridisk fakultet.

Har du spørsmål angående kurset eller har du innspill hvordan det kan bli bedre? Send din tilbakemelding til kursutvikler Lars A. Flaten eller undervisningsansvarlig ved Jurididk bibliotek Hilde Westbye

 

Publisert 25. mai 2020 13:24 - Sist endret 9. juli 2020 10:57