Oppsamlingskurs internasjonal praksis - JUS 2111

Grunnet Covid-19 situasjonen må vårens oppsamlingskurs foregår digitalt. Søkekursene er lagt opp til å være egenstudier med innlevering av øvelsesoppgaver.

Materialet baserer seg på kursets utdelingsmateriale, guide til internasjonale rettskilder, juridisk litteratur og undervisningsmateriale fra vårens bibliotekskurs.

Viktig informasjon

Innleveringsfristen av øvelsesoppgavene er torsdag 2. april kl 12:00.

Rebecca J. Five Bergstrøm holder zoommøte for studenter som tar oppsamlingskurs i traktater og/eller internasjonal praksis onsdag 1. april kl 10:00 til 11:00. Der blir det mulighet for å stille spørsmål om søk m.m. Lenke til møtet blir sendt ut via e-post til de som skal ta oppsamlingskursene.

 

Læringsmålene for internasjonal praksis

  • Finne praksis fra internasjonale organisasjoner
  • Finne avgjørelser og uttalelser fra ICJ
  • Finne dommer fra Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen
  • Finne dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer

Finne praksis fra internasjonale organisasjoner

Særlig fokus på vedtak fra FNs sikkerhetsråd og generalforsamling.

Finne dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer

Finne litteratur

Selv om det fysiske biblioteket ikke er åpent finnes det omfattende mengder litteratur innenfor internasjonal rett.

 

 

Henvise i prosesskrivet

Du skal henvise til kildene du bruker i prosesskrivet. Utformingen av henvisningene gjøres ved særdeles forenklet versjon av bibliotekets anbefalinger.  Du trenger ikke litteraturliste, det er nok med fotnote. Men da må fotnoten inneholde nok informasjon.