Oppsamlingskurs - traktater (JUS2111)

I dette nettkurset lærer du å finne traktater, dvs autentiske tekster og opplysninger om partsforhold. Nettkurset er obligatorisk for dem som ikke gjennomførte det obligatoriske søkekurset i JUS2111 tidligere i år. 

Hvem er kurset for?

Dette oppsamlingskurset er for deg som tar JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter og som ikke gjennomførte første del (traktater) av det obligatoriske kurset i kildesøk tidligere i år.

Du må gjennomføre oppsamlingskurset og få det godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

På grunn av den pågående koronakrisen må oppsamlingskurset foregå som nettkurs istedet for som kurs i fysisk pc-rom.

Hva lærer du?

Nettkurset tar utgangspunkt i læringskravene i faget Folkerett (JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter).

Kunnskapsmål

  • Hva er en traktat? Hva slags rettskildeverdi har traktater i folkeretten?
  • Hvem kan være part til en traktat? Når en part rettslig bundet av en traktat? 
  • Hva er en traktats autentiske tekst? Hva er en depositar
  • Hva er et forarbeid til en traktat? Hva slags rettskildeverdi har forarbeider i folkeretten?

Ferdighetsmål

  • Finne informasjon om traktater (autentiske tekster og partsforhold) hvor Norge er part i Norges Traktater (Lovdata Pro)
  • Finne informasjon om traktater (autentiske tekster og partsforhold) hvor FN er depositar i FNs traktatbase
  • Finne informasjon om traktater (autentiske tekster og partsforhold) hvor Europarådet er depositar i Europåarådets traktatbase.

Gjennomføring og godkjenning 

For å gjennomføre oppsamlingskurset må du løse et sett med øvelsesoppgaver.

Innleveringsfristen av øvelsesoppgavene er torsdag 2. april kl 12:00. 

Kursdeltakere har fått epost med nærmere informasjon hvordan de skal levere oppgavene.

Egenstudier

For å oppnå kunnskapsmålene kan du lese gjennom materiale fra det obligatoriske søkekurset tidligere i år. 

For å oppnå ferdighetsmålene kan du i tillegg se på to ferske undervisningsvideoer som er laget for anledningen i Zoom. Den første viser deg hvordan du finner traktater i Lovdata Pro. Den andre viser deg hvordan du finner traktater i FNs traktatbase. 

Spørsmål? 

Hvis du har spørsmål angående gjennomføringen av nettkurset så kan du ta kontakt med Lars André Flaten (utvikler av nettkurset for traktater) eller Rebecca J. Five Bergstrøm

Rebecca J. Five Bergstrøm holder zoommøte for studenter som tar oppsamlingskurs i traktater og/eller internasjonal praksis onsdag 1. april kl 10:00 til 11:00. Der blir det mulighet for å stille spørsmål om søk m.m. Lenke til møtet blir sendt ut via e-post til de som skal ta oppsamlingskursene.

 

Publisert 24. mars 2020 22:22 - Sist endret 25. mars 2020 10:09