Kurs for masterstudenter ved det medisinske fakultet

Hvordan kan du bruke biblioteket og dets tjenester? Hvordan finner du  artikler og bøker du trenger i studiet? Hvordan søke  i sentrale databaser?

Dette er temaer som blir gjennomgått på dette to-timerskurset.

Å samle og å gjøre rede for relevant forskningslitteratur er et av kravene som møter deg som masterstudent i helseadministrasjon. Men hvilke databaser bør du bruke i faglig arbeid og til masteroppgaven? Hvordan søker du effektivt i de mest sentrale databasene? Slike spørsmål skal vi gjennomgå på dette kurset som har en varighet på tre timer.

Hvordan kan du bruke biblioteket og dets tjenester? Hvordan finner du artikler og bøker du trenger i studiet? Hvordan søke i de mest sentrale databasene?

Dette er temaer som blir gjennomgått på dette tre-timerskurset.

Hvilke faglige informasjonskilder bør du bruke og hvordan bruke dem? Vi ser på sentrale databaser for ernæringsvitenskap og gjør litteratursøk i PubMed og ISI Web of Science. Og for referansehåndtering bruker vi EndNote.

Hvordan finner du litteraturen du trenger til masteroppgaven? På dette kurset lærer du å gjøre litteratursøk i de mest sentrale databasene. Varighet: 3 timer.