Master

Publisert 17. juli 2014 14:14

Å samle og å gjøre rede for relevant forskningslitteratur er et av kravene som møter deg som masterstudent i helseadministrasjon. Men hvilke databaser bør du bruke i faglig arbeid og til masteroppgaven? Hvordan søker du effektivt i de mest sentrale databasene? Slike spørsmål skal vi gjennomgå på dette kurset som har en varighet på tre timer.

Publisert 28. sep. 2011 12:16

Hvordan finner du litteraturen du trenger til masteroppgaven? På dette kurset lærer du å gjøre litteratursøk i de mest sentrale databasene. Varighet: 3 timer.

Publisert 28. sep. 2011 11:52

Hvordan kan du bruke biblioteket og dets tjenester? Hvordan finner du  artikler og bøker du trenger i studiet? Hvordan søke  i sentrale databaser?

Dette er temaer som blir gjennomgått på dette to-timerskurset.

Publisert 28. sep. 2011 11:18

Hvordan kan du bruke biblioteket og dets tjenester? Hvordan finner du artikler og bøker du trenger i studiet? Hvordan søke i de mest sentrale databasene?

Dette er temaer som blir gjennomgått på dette tre-timerskurset.

Publisert 28. sep. 2011 11:18

Hvilke faglige informasjonskilder bør du bruke og hvordan bruke dem? Vi ser på sentrale databaser for ernæringsvitenskap og gjør litteratursøk i PubMed og ISI Web of Science. Og for referansehåndtering bruker vi EndNote.