Kurs for masterstudenter ved det medisinske fakultet

Å samle og å gjøre rede for relevant forskningslitteratur er et av kravene som møter deg som masterstudent i helseadministrasjon. Men hvilke databaser bør du bruke i faglig arbeid og til masteroppgaven? Hvordan søker du effektivt i de mest sentrale databasene? Slike spørsmål skal vi gjennomgå på dette kurset som har en varighet på tre timer.