Klinisk ernæringsvitenskap (ERN4300) - Litteratursøk og EndNote - Master

Hvilke faglige informasjonskilder bør du bruke og hvordan bruke dem? Vi ser på sentrale databaser for ernæringsvitenskap og gjør litteratursøk i PubMed og ISI Web of Science. Og for referansehåndtering bruker vi EndNote.

Hva lærer du?

Etter undervisningen

  • velger du relevante verktøy for å finne forskningsartikler
  • utfører du effektive søk i PubMed og ISI Web of Science
  • kjenner du til Cochrane Library og Nutrition & Food Sciences
  • kjenner du til verktøy for kritisk vurdering av fagartikler
  • bruker du EndNote til å bygge opp din personlige referansedatabase
  • kan du kopiere referanser fra PubMed til EndNote
  • bruker du referansene fra EndNote-biblioteket i manuskriptet ditt
  • setter du opp referanselister i formatet for American Journal of Clinical Nutrition

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy. Fellessøking og individuell søking i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for masterstudenter i ernæringsvitenskap som skal designe og utføre et forsøk, og presentere dette i en artikkel og i et foredrag (ERN4120 Humanforsøk)

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek
 

Publisert 28. sep. 2011 11:18 - Sist endret 24. aug. 2018 16:51