Helseadministrasjon (HADM4002) - Litteratursøk - Master

Å samle og å gjøre rede for relevant forskningslitteratur er et av kravene som møter deg som masterstudent i helseadministrasjon. Men hvilke databaser bør du bruke i faglig arbeid og til masteroppgaven? Hvordan søker du effektivt i de mest sentrale databasene? Slike spørsmål skal vi gjennomgå på dette kurset som har en varighet på tre timer.

Hva lærer du?

Etter undervisningen vil du:

  • kjenne til et utvalg av relevante databaser for litteratursøk
  • kunne finne gode søkeord som grunnlag for litteratursøk om bestemte temaer
  • kunne utnytte mulighetene de ulike basene har for effektive litteratursøk
  • effektivt kunne finne og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon
  • kjenne til bibliotekets ytterligere tilbud, blant annet kurs i Endnote og individuell veiledning

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og databaser. Øvelser på pc.

Målgruppe

Masterstudenter i helseadministrasjon (HADM4002)

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

Publisert 17. juli 2014 14:14 - Sist endret 21. aug. 2019 15:27