Helsefag (HELSEF4100) - Litteratursøk - Master

Hvordan kan du bruke biblioteket og dets tjenester? Hvordan finner du artikler og bøker du trenger i studiet? Hvordan søke i de mest sentrale databasene?

Dette er temaer som blir gjennomgått på dette tre-timerskurset.

Hva lærer du?

Etter undervisningen

  • kjenner du til sentrale databaser
  • lager du bedre søkestrategier
  • gjør du effektive søk i OVID-Medline og CINAHL og lagrer søkene
  • kan du lokalisere og skaffe deg bøker og forskningsartikler

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy. Søketrening.

Målgruppe

Masterstudenter som tar emnet HELSEF4100

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

Publisert 28. sep. 2011 11:18 - Sist endret 21. juni 2016 13:19