Avansert klinisk geriatrisk sykepleie (GERSYK4201)

Hvordan kan du bruke biblioteket og dets tjenester? Hvordan finner du  artikler og bøker du trenger i studiet? Hvordan søke  i sentrale databaser?

Dette er temaer som blir gjennomgått på dette to-timerskurset.

Hva lærer du?

Etter kurset vil du

  • kunne lokalisere og skaffe deg bøker og forskningsartikler
  • ha oversikt over sentrale artikkeldatabaser

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy; søking i pc-stue

Målgruppe

Masterstudenter som tar emnet GERSYK4201.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

Publisert 28. sep. 2011 11:52 - Sist endret 21. aug. 2019 15:33