Sykepleievitenskap (SYKVIT4013) - Litteratursøk del 1 - Master

Hvordan kan du bruke biblioteket og dets tjenester? Hvordan finner du  artikler og bøker du trenger i studiet? Hvordan søke  i sentrale databaser?

Dette er temaer som blir gjennomgått på dette to-timerskurset.

Hva lærer du?

Etter kurset vil du

  • kunne lokalisere og skaffe deg bøker og forskningsartikler
  • ha oversikt over sentrale artikkeldatabaser
  • kunne gjøre enkle søk etter artikler i CINAHL

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy; søking i pc-stue

Målgruppe

Masterstudenter som tar emnet SYKVIT4013

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

Publisert 28. sep. 2011 11:52 - Sist endret 21. juni 2016 13:29