Sykepleievitenskap (GERSYK4301) - Litteratursøk del 2 - Master

Hvordan finner du litteraturen du trenger til masteroppgaven? På dette kurset lærer du å gjøre litteratursøk i de mest sentrale databasene. Varighet: 3 timer.

Hva lærer du?

Etter undervisningen

  • kjenner du til sentrale databaser
  • lager du bedre søkestrategier
  • gjør du effektive søk i OVID-Medline og CINAHL og lagrer søkene

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy. Søketrening .

Målgruppe

Masterstudenter som tar emnet SYKVIT4021

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

 

Publisert 28. sep. 2011 12:16 - Sist endret 21. aug. 2019 15:35