Profesjon

Publisert 17. juli 2014 13:46

Hvordan gjøre gode søk etter oppsummert forskning og forskningsartikler? Formålet med denne forelesningen er å vise til metoder for å finne pålitelig og oppsummert kunnskap til støtte for kliniske beslutninger på en rask og effektiv måte.

Publisert 17. juli 2014 10:57

Denne forelesningen er en introduksjon til hvordan biblioteket kan være en viktig støttespiller i ditt studium.

Publisert 28. sep. 2011 11:52

Hvilke medisinske informasjonskilder bør du bruke og hvordan bruke dem? Når skal du referere til kilder, og hvordan setter du opp en litteraturliste?  Etter lunsj gjennomgås EndNote.