Kurs for profesjonsstudiet ved Det medisinske fakultet

Publisert 17. juli 2014 13:46

Hvordan gjøre gode søk etter klinisk relevant og oppsummert forskning? Formålet med denne forelesningen er å vise til metoder for å finne pålitelig og oppsummert kunnskap til støtte for kliniske beslutninger på en rask og effektiv måte.

Publisert 17. juli 2014 10:57

Denne forelesningen er en introduksjon til hvordan biblioteket kan være en viktig støttespiller i ditt studium.