Medisin (MED5700) - Litteratursøk for klinisk praksis - profesjonsstudiet modul 7

Hvordan gjøre gode søk etter klinisk relevant og oppsummert forskning? Formålet med denne forelesningen er å vise til metoder for å finne pålitelig og oppsummert kunnskap til støtte for kliniske beslutninger på en rask og effektiv måte.

Hva lærer du?

Etter forelesningen kjenner du til:

  • prinsipper for litteratursøking i kunnskapsbasert praksis
  • sammenhengen mellom kunnskapskilder og spørsmålstype (diagnose/behandling/årsak osv)
  • hvordan du får tilgang til tilgang til kliniske oppslagsverk og medisinske databaser når du er ute i praksis

Arbeidsmåter

Forelesning
 

Målgruppe

Studenter som tar MED5700

 

Kursholdere

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

 

Publisert 17. juli 2014 13:46 - Sist endret 23. okt. 2019 10:44