Medisin (MED5090) - Systematisk litteratursøk, siteringspraksis og litteraturlister - profesjonsstudiet modul 5

Hvilke medisinske informasjonskilder bør du bruke og hvordan bruke dem? Når skal du referere til kilder, og hvordan setter du opp en litteraturliste?  Etter lunsj gjennomgås EndNote.

Hva lærer du?

Etter undervisningen

  • velger du ut de mest relevante informasjonskildene
  • søker du spesifikt etter oppsummert forskning
  • utfører du bedre søk i PubMed
  • kjenner du til enkle regler for sitering/kildehenvisning
  • setter du opp en litteraturliste etter Vancouver-reglene
  • bruker du referanseverktøy til å samle henvisninger og lage litteraturliste til oppgaven

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy. Fellesøking og individuell søking i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for medisinstudenter i 5. og 6. semester og er en del av ukeskurset i Kunnskapshåndtering (KLoK).

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

Publisert 28. sep. 2011 11:52 - Sist endret 7. feb. 2019 15:36