Kurs for bachelor-studenter ved MN-fakultetet

Kurset er en del av MAT2000 - Prosjektarbeid i Matematikk, STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse og MEK3200 - Prosjektarbeid i Mekanikk. Fra januar til mars får studentene en introduksjon til vitenskapelighet i matematikk. Du lærer om biblioteket og dets ressurser, og lærer å bruke disse til å finne fram relevante matematiske kilder. I tillegg vil vi ta opp viktige momenter som vitenskapelig skriving i matematikk, inkludert LaTeX og BibLaTeX, plagiering, grafisk utforming av figurer og tabeller, samt forskningsdata.