Kurs for bachelor-studenter ved MN-fakultetet

Studentene får introduksjon til biblioteket og viktige litteraturdatabaser.

Studentene får hjelp til å komme i gang med litteratursøking til skriveoppgaven.

Kurset vert gitt i forelesningar i FYS1120 Elektromagnetisme og gjev ein introduksjon til bibliotekets ressursar og søkemotorar, referansehandtering og kjeldekritikk.

Det å finne fram til relevante faglige tekster er en del av utfordringene vi møter i faglig forfatterskap. Hvordan finner du fram til litteratur som hjelper deg i arbeidet med å skrive en faglig tekst innen geofag? Dette kurset hjelper deg med å komme i gang.

Lær å bruke biblioteket ditt. Lese, låne bøker, skrive ut, hjelp til referanser.

Kurset er en del av MAT2000 - Prosjektarbeid i Matematikk, STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse og MEK3200 - Prosjektarbeid i Mekanikk. Fra januar til mars får studentene en introduksjon til vitenskapelighet i matematikk. Du lærer om biblioteket og dets ressurser, og lærer å bruke disse til å finne fram relevante matematiske kilder. I tillegg vil vi ta opp viktige momenter som vitenskapelig skriving i matematikk, inkludert LaTeX og BibLaTeX, plagiering, grafisk utforming av figurer og tabeller, samt forskningsdata.