Farmasi (FARM1120) - Introduksjon til biblioteket og litteratursøking - bachelor

Studentene får introduksjon til biblioteket og viktige litteraturdatabaser.

Hva lærer du?

  • hvordan bruke biblioteket og UBOs ressurser - oppgaveløsning i Realfagsbiblioteket
  • litteratursøking i ORIA og aktuelle databaser
  • bruk av kvalitetssikrede kilder - UBOs ressurser og Google/Google Scholar
  • prinsipper for riktig bruk av kilder i tekst og referanseliste
  • prinsipper for akademisk redelighet, og hvordan unngå fusk

Arbeidsmåter

Forelesning, oppgaveløsning,praktisk oppgaveløsning i Realfagsbiblioteket

Målgruppe

Kurset holdes for studenter på FARM1020 i forbindelse med skriveoppgave.

Kursholder

Hovedbibliotekar Bente Rasch (bente.rasch@ub.uio.no), ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.
 

Publisert 27. sep. 2011 13:42 - Sist endret 31. juli 2019 13:58