Farmasi (FRM3030) - Litteratursøking - farmakognosi - bachelor

Studentene får hjelp til å komme i gang med litteratursøking til skriveoppgaven.

Hva lærer du?

  • Hvilke databaser det er aktuelt å søke i :
  • litteraturdatabaser, andre ressursser  som omhandler naturstoffer/farmakognosi
  • Prinsipper for søking i databaser (avansert søking)
  • Finne fram til Realfagsbibliotekets bøker om farmakognosi via ORIA
  • Prinsipper for riktig sitering/referering for å unngå fusk/plagiering

Arbeidsmåter

I tillegg til forelesningen får studentene anledning til å søke i databasene. Kompendium blir utdelt/lagt på Fronter

Målgruppe

Studenter på FRM3030.

Kursholder

Hovedbibliotekar Bente Rasch (bente.rasch@ub.uio.no), ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

 
Publisert 27. sep. 2011 13:45 - Sist endret 31. juli 2019 13:58