Fysikk (FYS1120) - Korleis finne, bruke og evaluere litteratur i studiet?

Kurset vert gitt i forelesningar i FYS1120 Elektromagnetisme og gjev ein introduksjon til bibliotekets ressursar og søkemotorar, referansehandtering og kjeldekritikk.

Kva lærer du?

Etter kurset skal du

  • Forstå korleis ein nyttar andres arbeid som støtte for sitt eige
  • Kunne finne og bestille litteratur
  • Kunne sitere og referere, og forstå ei referanseliste
  • Kunne utøve kjeldekritikk
  • Kjenne til reglar og konsekvensar for fusk ved UiO
  • Kjenne til bibliotekstilbodet ved UiO

Arbeidsmåtar

Undervisninga vert gjeve som ein dobbel førelesning med tilhøyrande vekesoppgåver.

Målgruppe

Kurset er for studentar på FYS1120 og krever ingen spesielle forkunnskapar.

Kurshaldar

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus. Eva Holthe Enoksen (e.h.enoksen@ub.uio.no)

Av Eva Holthe Enoksen
Publisert 27. sep. 2011 13:56 - Sist endret 31. juli 2019 13:59