Geofag (GEO3340) - bakgrunnslitteratur til bacheloroppgaven – bachelor

Det å finne fram til relevante faglige tekster er en del av utfordringene vi møter i faglig forfatterskap. Hvordan finner du fram til litteratur som hjelper deg i arbeidet med å skrive en faglig tekst innen geofag? Dette kurset hjelper deg med å komme i gang.

Hva lærer du?

Etter undervisning i litteratursøk

  • kjenner du til ulike typer geofaglig litteratur og gjør gjennomtenkte valg av kilder til faglig informasjon
  • kjenner du et utvalg verktøy for å finne fram til litteratur og informasjon du trenger til bacheloroppgaven
  • utfører du effektive søk etter litteratur til problemstillingen for din bacheloroppgave

Arbeidsmåter

Forelesning og veiledet arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for bachelorstudenter i geofag og er en del av GEG2340. Bachelorstudenter ved andre studieretninger kan delta, ta kontakt med kursholder før kurset.

Kursholder

Edina Pózer Bue (e.p.bue@geo.uio.no) ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

Tid og sted

Kurset holdes hvert høstsemester

Påmelding

Kurset inngår i GEO3340 - Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi, og er obligatorisk for nye masterstudenter.

(Tidligere GEG2340)


Publisert 27. sep. 2011 14:24 - Sist endret 4. aug. 2021 19:56