Prosjektarbeid i matematikk, statistikk og mekanikk (MAT2000, STK-MAT2011 og MEK3200)

Kurset er en del av MAT2000 - Prosjektarbeid i Matematikk, STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse og MEK3200 - Prosjektarbeid i Mekanikk. Fra januar til mars får studentene en introduksjon til vitenskapelighet i matematikk. Du lærer om biblioteket og dets ressurser, og lærer å bruke disse til å finne fram relevante matematiske kilder. I tillegg vil vi ta opp viktige momenter som vitenskapelig skriving i matematikk, inkludert LaTeX og BibLaTeX, plagiering, grafisk utforming av figurer og tabeller, samt forskningsdata.

Hva lærer du?

Etter kurset

  • har du blitt kjent med biblioteket og dets ressurser
  • vet du litt om kildekritikk, vitenskapelighet og siteringspraksis i matematikk
  • kan du bruke ressurser som Oria, Mathscinet og Google Scholar til å finne fram artikler, bøker, referanser, og abstracts
  • kan du begynne å bruke BibLaTeX for å håndtere referanser

Arbeidsmåter

Forelesning og demonstrasjon med noen oppgaver

Målgruppe

Studentene i MAT2000 - Prosjektarbeid i Matematikk og STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse og MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk.

Kursholder

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.
 

Av Karoline Moe
Publisert 27. sep. 2011 14:26 - Sist endret 3. sep. 2019 14:24