Matematikk (MAT2000, STK-MAT2011 og MEK3200) - Introduksjon til biblioteket og litteratursøking - bachelor

Kurset er en del av MAT2000 - Prosjektarbeid i Matematikk, STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse og MEK3200 - Prosjektarbeid i Mekanikk. I løpet av tre dobbeltimer, får studentene en introduksjon til biblioteket og dets ressurser, og lærer de å bruke disse til å fort finne fram relevante matematiske kilder og ressurser.

Hva lærer du?

Etter kurset

  • har du blitt kjent med biblioteket og dets ressurser
  • vet du litt om vitenskapelighet og siteringspraksis i matematikk
  • kan du bruke ressurser som Oria, Mathscinet og Google Scholar til å finne fram artikler, bøker, referanser, og abstracts
  • kan du begynne å bruke BibLaTeX for å håndtere referanser

Arbeidsmåter

Forelesning og demonstrasjon med noen oppgaver

Målgruppe

Studentene i MAT2000 - Prosjektarbeid i Matematikk og STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse og MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk.

Kursholder

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.
 

Av Karoline Moe
Publisert 27. sep. 2011 14:26 - Sist endret 31. juli 2019 13:59