Kurs for master-studenter ved MN-fakultetet

Hvordan finner vi fram til tekster som hjelper oss videre i det faglige arbeidet? Hvordan sikrer vi oss bred nok faglig bakgrunn for masteroppgaven og hvordan finner vi fram til den relevante litteraturen? Etter dette kurset anbefaler vi å følge kurs i EndNote for masterstudenter i geofag - se eget kurs.

På masterprogrammene innen geofag øker kravet til selvstendig orientering i faglitteraturen. I dette kurset er tema ulike faglige publikasjonstyper og vurderingen av dem. Vi tar også opp hvordan faglitteratur brukes i et vitenskapelig arbeid, hvordan man henviser til andres arebeid på en etisk forsvarlig måte, med referanse til UiOs regelverk om fusk og forsøk på fusk. Vi går også gjennom de sentrale litteraturdatabasene innen geofag og jobber med søkestrategier og søketeknikk for å finne relevant litteratur.