Kurs for master-studenter ved MN-fakultetet

Introduksjon til Realfagsbiblioteket og bruk av faglitteratur

Studenter som tar bibliografisk oppgave trenger noe kjennskap til botanisk nomenklatur og IPNI for å kunne søke effektivt etter litteratur om plantene.

Innføring i systematiske litteratursøk og bruk av EndNote for nye Masterstudenter som kommer til Farmasøytisk institutt fra reseptarutdanningen.

I forbindelse med masteroppgaven må studentene beherske systematiske litteratursøk, kunne administrere litteraturreferansene og sette opp referanseliste. Kurset er en obligatorisk del av forskningsforberedende kurs for nye masterstudenter.

Kurset er ein forelesning over to timar for nye masterstudentar ved fysisk institutt og gjev ein introduksjon til søking, referansehandtering og kjeldekritikk. Kurset vert gjeve på engelsk.

Hvordan finner vi fram til tekster som hjelper oss videre i det faglige arbeidet? Hvordan sikrer vi oss bred nok faglig bakgrunn for masteroppgaven og hvordan finner vi fram til den relevante litteraturen? Etter dette kurset anbefaler vi å følge kurs i EndNote for masterstudenter i geofag - se eget kurs.

På masterprogrammene innen geofag øker kravet til selvstendig orientering i faglitteraturen. I dette kurset er tema ulike faglige publikasjonstyper og vurderingen av dem. Vi tar også opp hvordan faglitteratur brukes i et vitenskapelig arbeid, hvordan man henviser til andres arebeid på en etisk forsvarlig måte, med referanse til UiOs regelverk om fusk og forsøk på fusk. Vi går også gjennom de sentrale litteraturdatabasene innen geofag og jobber med søkestrategier og søketeknikk for å finne relevant litteratur.

Dette er en tre timers forelesning som inngår i obligatorisk introduksjon til masterstudiet i informatikk.

Kurset setter deg i stand til å sette inn siteringer og lage referanselister i forbindelse med oppgaveskriving der du bruker LaTeX som hjelpemiddel.

Kurset setter deg i stand til å sette inn siteringer og lage referanselister i forbindelse med oppgaveskriving ved bruk av Endnote sammen med Word. (Endnote kan også brukes i kombinasjon med andre tekstbehandlingsprogrammer, men i kurset brukes Word til demonstrasjon).

Noen ting du trenger å vite når du skriver oppgave i matematikk.