Biovitenskap - Introduksjonsforelesning for nye masterstudenter

Introduksjon til Realfagsbiblioteket og bruk av faglitteratur

Hva gjennomgås?

  • Relevante litteraturdatabaser
  • Metoder for effektive og systematiske litteratursøk
  • Vitenskapelig kommunikasjon og referering
  • Fagfellevurdering, publiserings- og formidlingsprosesser

Målgruppe

Masterstudenter i biovitenskap.

Kursholdere

Kirsten Borse Haraldsen og Heidi Sjursen Konestabo, førstebibliotekarer ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

 
Emneord: biologi, biovitenskap, molekylær biovitenskap, master Av Kirsten Borse Haraldsen, Heidi Sjursen Konestabo
Publisert 4. aug. 2015 15:16 - Sist endret 3. sep. 2020 15:58