Farmasi - Litteratursøking og EndNote for reseptarutdanningen - master

Innføring i systematiske litteratursøk og bruk av EndNote for nye Masterstudenter som kommer til Farmasøytisk institutt fra reseptarutdanningen.

Hva lærer du?

  • Studentene får kjennskap til viktige databaser med særlig vekt på MEDLINE og SciFinder
  • Studentene lærer å opprette EndNote-biblotek, legge inn referanser og arbeide med biblioteket og tekstdokument
  • Studentene skal forstå prinsippene om akademisk redelighet og kunne referere og sitere på en korrekt måte

Arbeidsmåter

Studentene arbeider med oppgaver i litteratursøking og lager sine egne EndNote-bibliotek.

Målgruppe

Masterstudenter fra reseptarutdanningen som starter masteroppgaven i høstsemesteret.

Kursholdere

Hovedbibliotekar Bente Rasch (bente.rasch@ub.uio.no) og førstebibliotekar Kirsten Borse Haraldsen (k.b.haraldsen@ub.uio.no) ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

Publisert 27. sep. 2011 15:23 - Sist endret 31. juli 2019 14:00