Farmasi - Botanisk nomenklatur for farmasistudenter - master

Studenter som tar bibliografisk oppgave trenger noe kjennskap til botanisk nomenklatur og IPNI for å kunne søke effektivt etter litteratur om plantene.

Hva lærer du?

Studentene

  • lærer grunnleggende prinsipper om botanisk nomenklatur
  • blir kjent med IPNI-databasen
  • lærer å fastsette navn på aktuelle planter

Arbeidsmåter

Forelesning med demonstrasjon av IPNI.

Målgruppe

Nye masterstudenter som tar bibliografisk oppgave om medisinplanter.

Kursholder

Førstebibliotekar Kirsten Borse Haraldsen (k.b.haraldsen@ub.uio.no) ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

Publisert 27. sep. 2011 15:28 - Sist endret 31. juli 2019 14:00