Farmasi - Masteroppgaven - litteratursøking og referanseliste - master

I forbindelse med masteroppgaven må studentene beherske systematiske litteratursøk, kunne administrere litteraturreferansene og sette opp referanseliste. Kurset er en obligatorisk del av forskningsforberedende kurs for nye masterstudenter.

Hva lærer du?

  • Studentene får kjennskap til viktige databaser med særlig vekt på MEDLINE og tverrfaglige databaser (Scopus, Web of Science)
  • ...søke systematisk i aktuelle ressurser
  • ...opprette EndNote-biblotek, legge inn referanser og arbeide med biblioteket og tekstdokument
  • ...skal forstå prinsippene om akademisk redelighet og kunne referere og sitere på en korrekt måte i forskjellige stiler

Arbeidsmåter

Studentene arbeider med oppgaver i litteratursøking og lager sine egne EndNote-bibliotek.

Målgruppe

Studenter på Forskningsforberedende kurs - farmasi.

Kursholdere

Hovedbibliotekar Bente Rasch (bente.rasch@ub.uio.no) og overingeniør Kyrre Traavik Låberg (k.t.laberg@ub.uio.no) ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.
 

Publisert 27. sep. 2011 15:29 - Sist endret 31. juli 2019 14:00