Geofag - (GEO4012) - faglig informasjonssøking – master

Hvordan finner vi fram til tekster som hjelper oss videre i det faglige arbeidet? Hvordan sikrer vi oss bred nok faglig bakgrunn for masteroppgaven og hvordan finner vi fram til den relevante litteraturen? Etter dette kurset anbefaler vi å følge kurs i EndNote for masterstudenter i geofag - se eget kurs.

Hva lærer du?

Etter undervisning i litteratursøk

  • har du oversikt over ulike måter å finne informasjon på og gjør gjennomtenkte valg av kilder til faglig informasjon
  • er du kjent med fagets databaser og har lært hvordan man skriver vitenskapelig og hvordan referere  
  • utfører du effektive søk etter litteratur tilpasset ditt faglige behov

Arbeidsmåter

Forelesning og veiledet arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for masterstudenter i geofag og er en del av GEO4012.

Kursholder

Edina Pózer Bue (e.p.bue@geo.uio.no) ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

Tid og sted

Kurset holdes hvert semester

Påmelding

Annonseres sammen med øvrig undervisning i GEO4012.

Publisert 27. sep. 2011 15:32 - Sist endret 4. aug. 2021 20:15