Geofag (GEO4012) - Litteratursøk i geofag - introduksjonskurs – master

På masterprogrammene innen geofag øker kravet til selvstendig orientering i faglitteraturen. I dette kurset er tema ulike faglige publikasjonstyper og vurderingen av dem. Vi tar også opp hvordan faglitteratur brukes i et vitenskapelig arbeid, hvordan man henviser til andres arebeid på en etisk forsvarlig måte, med referanse til UiOs regelverk om fusk og forsøk på fusk. Vi går også gjennom de sentrale litteraturdatabasene innen geofag og jobber med søkestrategier og søketeknikk for å finne relevant litteratur.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • være oppmerksom på UiOs regelverk om fusk og forsøk på fusk
  • ha økt kunnskap om ulike typer vitenskapelige publikasjoner innen geofagene
  • kunne oppdatere deg faglig gjennom ulike spesialiserte litteraturbaser
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon

Arbeidsmåter

Forelesning, praktiske øvingsoppgaver.

Målgruppe

Kurset er for nye masterstudenter i geofag ved UiO.

Kursholder

Edina Pózer Bue (e.p.bue@geo.uio.no)  ved Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

Tid og sted

Kurset holdes hvert semester

Påmelding

Obligatorisk for nye masterstudenter i forbindelse med instituttets introduksjonsforelesninger i semesterets første uke.

Publisert 27. sep. 2011 15:34 - Sist endret 4. aug. 2021 20:16