English version of this page

Informatikk - Referansehåndtering med BibLaTeX - master

Kurset setter deg i stand til å sette inn siteringer og lage referanselister i forbindelse med oppgaveskriving der du bruker LaTeX som hjelpemiddel.

Hva lærer du?

Du lærer:

  • forskjellene mellom ulike referansetyper
  • forskjellene mellom ulike referansestiler
  • å bygge opp en referansedatabase i BibLaTeX ved
  • å registrere forskjellige referansetyper
  • å gjenbruke registreringer fra ulike kilder på nett
  • sette inn siteringer i et LaTeX-dokument
  • generere og inkludere referanselista i et LaTeX-dokument

Arbeidsmåter

Kurset er praktisk anlagt der hver deltaker ved egen innsats gjennomfører to øvelser:

  • bygger opp en referanse-database
  • bruker databasen for å sitere i et LaTeX-dokument

Det er utarbeidet et kurshefte som kan egne seg for selvstudium sammen med Local guide to BibLaTeX.

Tidligere hadde vi en dokumentasjon i form av en blogg for tips om bruk av BibTeX. Den ligger her: Guide til BibTeX. Den kan ha en viss nytte fortsatt.

Målgruppe

Masterstudenter og andre interesserte ved Institutt for informatikk. Det er en fordel å ha kjennskap til LaTeX og Emacs fra før.

Tid og sted

Det er ingen planlagte kurs.

Kontakt

Kontakt biblioteket om du ønsker å få satt opp et kurs eller trenger hjelp med BibLaTeX.

Publisert 8. jan. 2013 08:54 - Sist endret 4. aug. 2021 20:18