English version of this page

Informatikk - Referansehåndtering med EndNote - master

Kurset setter deg i stand til å sette inn siteringer og lage referanselister i forbindelse med oppgaveskriving ved bruk av Endnote sammen med Word. (Endnote kan også brukes i kombinasjon med andre tekstbehandlingsprogrammer, men i kurset brukes Word til demonstrasjon).

Hva lærer du?

Du lærer:

 • forskjellene mellom ulike referansetyper
 • forskjellene mellom ulike referansestiler
 • å bygge opp en referansedatabase i Endnote ved
  • å registrere forskjellige referansetyper
  • å gjenbruke registreringer fra ulike kilder på nett
 • sette inn siteringer i et Word-dokument
 • generere og inkludere referanselista i et Word-dokument

Arbeidsmåter

Kurset er praktisk anlagt der hver deltaker ved egen innsats gjennomfører to øvelser under veiledning:

 • bygger opp en Endnote-database
 • bruker Endnote-dataene i et Word-dokument

Til kurset er det utarbeidet et hefte som også kan brukes til selvstudium.

Universitetsbibliotekets veiledninger til EndNote og andre referanseverktøy finner du her:

Hjelp til å bruke referanseverktøy

Målgruppe

Masterstudenter og andre interesserte ved Institutt for informatikk.

Kursholder

Informatikkbiblioteket (Informatikkbiblioteket krøllalfa ub.uio.no)

Tid og sted

 
Publisert 8. jan. 2013 13:44 - Sist endret 4. aug. 2021 20:20