Kurs for ODONT-studenter

Spesialistutdanningen i odontologi stiller krav til at du kan orientere deg i faglitteratur og andre relevante informasjonskilder. I dette kurset får du en innføring i noen sentrale verktøy og prinsipper.

Hvilke medisinske informasjonskilder bør du bruke og hvordan bruke dem? Når skal du referere til kilder og hvordan setter du opp en litteraturliste?

Tannpleierstudiet stiller krav til at du som student kan orientere deg i faglitteratur og andre relevante informasjonskilder. I dette kurset får du en innføring i noen sentrale verktøy og prinsipper.

Tannpleierstudiet stiller krav til at du som student kan orientere deg i faglitteratur og andre relevante informasjonskilder. I dette kurset får du en innføring i noen sentrale verktøy og prinsipper.

Tannpleierstudiet stiller krav til at du som student kan orientere deg i faglitteratur og andre relevante informasjonskilder. I dette kurset får du en innføring i noen sentrale verktøy og prinsipper.