Odontologi - Helsefaglig informasjonssøking - Spesialistutdanning

Spesialistutdanningen i odontologi stiller krav til at du kan orientere deg i faglitteratur og andre relevante informasjonskilder. I dette kurset får du en innføring i noen sentrale verktøy og prinsipper.

Hva lærer du?

Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å:

  • kunne søke etter litteratur i Oria
  • kunne finne fram litteratur i bibliotekets samlinger
  • ha kjennskap til NLM klassifikasjon
  • kjenne søkespråket i PubMed
  • kjenne til MESH
  • kjenne relevante tidsskrifter i faget (trykte og elektroniske)
  • kjenne til kunnskapsbasert praksis
  • kunne søke i Cochrane-database
  • kritisk vurdere faglige nettressurser
  • vitenskapelig publisering

Arbeidsmåter

Kurset er hands-on. Det vil bli gitt demonstrasjoner og det legges vekt på praktiske øvelser på PC.

Målgruppe

Dette kurset er for videreutdanningskandidater i odontologi.

Kursholder

Anne Kolstø, bibliotekar ved Odontologisk bibliotek, anne.kolsto@ub.uio.no.
 

Publisert 28. sep. 2011 13:21 - Sist endret 31. juli 2019 14:01