Odontologi (OD3200) - Systematisk litteratursøk, siteringspraksis og litteraturlister - profesjonsstudiet 6. semester

Hvilke medisinske informasjonskilder bør du bruke og hvordan bruke dem? Når skal du referere til kilder og hvordan setter du opp en litteraturliste?

Hva lærer du?

Etter undervisningen

  • velger du ut de mest relevante informasjonskildene
  • søker du spesifikt etter oppsummert forskning
  • utfører du bedre søk i PubMed
  • kjenner du til enkle regler for sitering/kildehenvisning
  • setter du opp en litteraturliste etter Vancouver-reglene

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy. Fellesøking og individuell søking i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for odontologistudenteri 6. semester.

Kursholder

Anne Kolstø bibliotekar ved Odontologisk bibliotek, anne.kolsto@ub.uio.no

Publisert 11. mars 2014 10:26 - Sist endret 31. juli 2019 14:01