Tannpleie (TP1100) - Helsefaglig informasjonssøking - 1. semester

Tannpleierstudiet stiller krav til at du som student kan orientere deg i faglitteratur og andre relevante informasjonskilder. I dette kurset får du en innføring i noen sentrale verktøy og prinsipper.

Hva lærer du?

Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å:

  • søke etter bøker for tannpleie
  • finne fram til litteratur i bibliotekets samlinger
  • ha kjennskap til medisinsk bokoppstilling
  • kjenne relevante tidsskrifter i faget (trykte og elektroniske)
  • kritisk vurdere faglige nettressurser

Arbeidsmåter

Kurset er hands-on. Det vil bli gitt demonstrasjoner og det legges vekt på praktiske øvelser på PC. Dessuten en omvisning i biblioteket.

Målgruppe

Dette kurset er for tannpleierstudenter på 1. semester.

Kursholder

Anne Kolstø, bibliotekar ved Odontologisk bibliotek, anne.kolsto@ub.uio.no.
 

Publisert 28. sep. 2011 13:21 - Sist endret 31. juli 2019 14:02