Tannpleie (TPSEM5) - Helsefaglig informasjonssøking - 5. semester

Tannpleierstudiet stiller krav til at du som student kan orientere deg i faglitteratur og andre relevante informasjonskilder. I dette kurset får du en innføring i noen sentrale verktøy og prinsipper.

Hva lærer du?

Kurset vil gi deg et godt utgangspunkt for å :

  • søke etter internasjonale fagartikler
  • ha en forståelse av medisinske fagemnerord
  • kurset gir en introduksjon til tematisk søk i relasjon til BA-oppgaven for tannpleiere.

Arbeidsmåter

Kurset er hands-on. Det vil bli gitt demonstrasjoner og det legges vekt på praktiske øvelser på PC.

Målgruppe

Dette kurset er for tannpleierstudenter på 5. semester.

Kursholder

Anne Kolstø, bibliotekar ved Odontologisk bibliotek, anne.kolsto@ub.uio.no

Publisert 28. sep. 2011 13:21 - Sist endret 31. juli 2019 14:02