Internasjonale studier (INTER3090) - Litteratursøk - bachelor

Dette semesteret skal du skrive bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å finne relevant litteratur.  Du lærer å finne egnet litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler.  Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt i 1. semester.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • kjenne til hvordan søke litteratur i Oria
  • kjenne til relevante artikkeldatabaser
  • kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler og annen relevant faglig informasjon
  • kjenne til nyhetsdatabaser som kan brukes i forskning
  • ha øket din informasjonskompetanse

Arbeidsmåter

Forelesning

Målgruppe

Kurset er for studenter som skal i gang med å skrive bacheloroppgave i Internasjonale studier (INTER3090).

Kursholder

Kurset bestilles hos og holdes av fagreferent i statsvitenskap, Ragnhild Sundsbak

Publisert 29. sep. 2011 10:48 - Sist endret 31. juli 2019 14:02